Koulutus ja sivistys on kaikkien oikeus

 

Edellisissä vaaleissa luvattiin, ettei koulutuksesta enää leikata ja puhuttiin siitä, miten koulutus on kaikille tärkeä arvo. Nyt kuitenkin koulutuksen rahoitusta on heikennetty kaikilla asteilla, perusrahoitus on vaihtunut epämääräisiin hankkeisiin ja toimiva tukiverkko itsenäiseen opiskeluun ja lainalla elämiseen. Maailman paras koulutusjärjestelmä ei enää onnistu pitämään kaikkia mukana ja koulutuksesta on tulossa hyvistä lähtökohdista tulevien erioikeus.

Muuttuvan työelämän ja globalisaation edessä korkea osaaminen on Suomelle tärkein pääoma ja kilpailuetu. Näissä vaaleissa koulutuksen ja tieteen arvostus on palautettava ja perusrahoitus saatava kuntoon kaikilla asteilla. Varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja palautetaan koulutuksen järjestäjille ja tutkijoille työrauha.

Ilmaston tulevaisuus ratkaistaan nyt

 

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on ihmiskunnan keskeisin haaste tulevina vuosina. Päätös pysäyttää nykyinen kehityskulku kohti kahta lisäastetta ja sen yli tulee tehdä nyt, näissä vaaleissa. Millään määrällä talouskasvua tai työllisyyttä ei ole arvoa, jos meillä ei ole elinkelpoista maapalloa, jolla nauttia kasvun hedelmistä. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka kärsii nyt tehtävien päätösten seuraukset ja viimeinen, joka ehtii vielä tehdä muutoksen. Ratkaisun avaimet ovat jo kädessämme, meiltä on vain puuttunut riittävä poliittinen tahto. Se tulee löytää näissä vaaleissa.

Ensimmäiset askeleet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat ilmastolle haitallisten tukien lakkauttaminen, fossiilisista polttoaineista luopuminen, kestävän rakentamisen ja tiiviin kaupunkisuunnittelun tukeminen, haittaverojen säätäminen sekä ilmastotutkimuksen riittävien resurssien takaaminen. Meidän tulee lopettaa metsien – tärkeiden hiilinielujemme – liikahakkuu, kasvattaa uutta metsää ja palauttaa suoalueiden suojeluohjelma. Valtion tukia ei tule käyttää siihen, että ympäristölle haitallista tuotantoa pidetään keinotekoisesti kannattavana ja kuluttajalle edullisimpana vaihtoehtona.

Nuoret näkyviin politiikassa

 

26-vuotiaana naisena politiikassa törmään usein siihen, kuinka vähän nuoret ja naispuoliset näkyvät merkittävillä päätöksenteon paikoilla. Se vaikuttaa väistämättä ihmisten asenteisiin ja politiikan tuloksiin. Ei ole ihme, jos nuori ei kiinnostu politiikasta, kun sitä tehdään vanhempien sukupolvien ehdoilla, tai nainen ei usko mahdollisuuksiinsa johtajana, jos kaikkia tuttuja organisaatioita johtaa mies. Valtiontalouden tasapainottaminen heikentämällä nykyisten nuorten mahdollisuuksia rakentaa omaa tulevaisuuttaan on lyhytnäköistä politiikkaa ja sen on loputtava.

Meidän ikäluokkamme ja meidän jälkeemme tulevat elämme viidenkymmenen vuoden kuluttua niiden päätösten kanssa, jotka tehdään nyt. Siksi haluan olla mukana niissä pöydissä, joissa tehdään päätöksiä tulevaisuudesta.

Tue kampanjaa

LAHJOITA