Raitiotieselvitystä tarkennettava

Turun kaupunginhallitus jätti tänään pöydälle päätöksen avata lausuntokierros viime maanantaina julkaistun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen perusteella. Ratkaisu on aivan oikea, sillä viimeaikaisten tietojen ja keskustelun perusteella on selvää, että selvityksessä on vielä merkittäviä aukkoja. On hyvä, että asiaa edistetään ja siitä kerätään laajat lausunnot, mutta lausuntojen ja päätöksen on perustuttava huolelliseen taustatyöhön ja aitoihin vaihtoehtoihin. Nyt…