Tehdään yhdessä Turusta

… PARAS PAIKKA OPPIA JA OSATA

Koulutuksesta ei säästetä. Pienissä opetusryhmissä jokainen lapsi saa henkilökohtaista ohjausta ja opettajakin voi hyvin. Ilo oppimiseen lähtee kaikille ilmaisesta varhaiskasvatuksesta.

Panostetaan opinto-ohjaukseen. Erityisesti toiselle asteelle ja korkeakouluun siirtymisessä jokaiselle on tarjottava riittävä tuki oman polun löytämiseen. Kaikilla on oikeus opiskella peruskoulun jälkeen.

… SUOMEN YHTENÄISIN KORKEAKOULUKAUPUNKI

Yhdistetään korkeakoulukampukset pyörä- ja bussireiteillä.Kaupunkipyörillä ja julkisella liikenteellä saadaan opiskelija liikkumaan korkeakoulusta toiseen. Kampuksen rakenteella helpotetaan korkeakoulujen yhteistyötä.

Raitiotie Kupittaalta keskustaan. Tehdään Kupittaasta tieteen keskus, josta osaaminen liikkuu helposti Turun ytimeen – ja jää sinne.

Riina Lumme

Olen 24-vuotias valtiotieteen opiskelija ja pitkän linjan opiskelijavaikuttaja. Aloitin järjestötoiminnan aikanaan omasta ainejärjestöstäni, ja tällä hetkellä teen töitä opiskelijan paremman huomisen eteen Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. Minua on aina kiinnostanut yhteisen arjen parantaminen.

Vapaa-ajalla lähellä sydäntä on aina ollut musiikki, jonka parissa olen kulkenut musiikkileikkikoulusta soittotuntien kautta kuorolaulun pariin. Kuorosta on muodostunut minulle paitsi rakas harrastus, myös tärkeä yhteisö, jossa yhdessä tekeminen konkretisoituu taiteeksi.

Opinnoissani olen keskittynyt erityisesti demokratiaan, osallistumiseen ja äänestyskäyttäytymiseen liittyviin kysymyksiin. Haluan, että jokainen pystyy vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä, saa riittävästi tietoa poliittisesta päätöksenteosta ja voi luottaa siihen. Näitä asioita edistän myös omassa vaikuttamistyössäni.

Vaikka nykyinen työ on vienyt minut väliaikaisesti Helsinkiin, sydämeni on edelleen Turussa. Nyt haluankin tarjota osaamiseni ja kokemukseni kotikaupungin hyväksi ja tehdä Turusta mahdollisimman hyvän paikan oppia ja osata – aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.

Lue lisää…